YOBÜ SAĞLIK BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

YOBU Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin bir yayın organı olarak  Temmuz 2020 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. YOBU Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, sağlık bilimleri alanında, yayın dili  Türkçe veya İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan ulusal, periyodik olarak yayınlanan  elektronik bir dergidir.

YOBU Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi'nin hedefi ulusal/uluslararası düzeyde nitelikli, sağlık bilimleri alanında özgün ve orijinal araştırmaları,  meta analiz, sistematik inceleme, vaka sunumu, derleme, editöryel kısa yazı ve mektupları yayınlamak üzere kabul eder.